053-665-083 / 098-272-566

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poboljšanom primjenom mrežnih rješenja

Ukupna vrijednost projekta: 36.000,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 30.600,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 12. prosinca 2018. – 12. prosinca 2019.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPIS PROJEKTA

Korisnik ima nedovoljno razvijena mrežna marketinška rješenja, koja ne omogućavaju da Korisnik u potpunosti, na kvalitetan i prije svega siguran način uspostavi vezu s tržištem i kupcima. Općenito, postojeća rješenja ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe postojećih i budućih kupaca, što posljedično otežava pretraživanje, tranziciju podataka i naručivanje proizvoda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti pokazateljima Poziva te potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga u svrhu jačanja konkurentnosti. Specifični cilj projekta je stvoriti pretpostavke za kvalitetnije i opsežnije prezentiranje i prodaju Korisnikovih proizvoda. Putem planiranih aktivnosti očekivani rezultati podrazumijevaju poboljšanje vidljivosti Korisnikovih proizvoda, jačanje prisutnosti na domaćem i stranom tržištu, smanjenu ovisnost o jednom segmentu poslovanja te poboljšanu strukturu i opće povećanje prihoda uz povećanje broja zaposlenih.

Ostvareni rezultati su:

  • nova web stranica stavljena u upotrebu

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Vilibald Baričević: vilibald.baricevic@ri.t-com.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici https://strukturnifondovi.hr/